Hem

Ökad kontroll ger mindre stress

Kursen i personlig effektivitet har med enkla medel bidragit till en säkrare arbetssituation på Sörmlandsidrotten. Redskapen fanns redan på plats och med kursledarens hjälp har de äntligen kommit till användning.

Arbetsdagarna var fyllda av uppgifter men strukturen saknades och resultatet blev en stressig arbetsmiljö. För Jörgen Hedberg, distriktsidrottschef på Sörmlandsidrotten, var det tydligt att organisationen behövde hjälp med att skapa ett långsiktigt hållbart sätt att arbeta.

– Kursen lärde oss inte bara hur varje enskild person kan bli mer effektiv utan också hur vi tillsammans kan stötta varandra och jobba smartare. Man kommer betydligt längre om alla i organisationen tänker till kring de här frågorna så att vi strävar åt samma håll och kan utvecklas tillsammans, säger Jörgen.

Att skapa gemensamma spelregler för alla på arbetsplatsen är en viktig del av kursen i personlig effektivitet. Spelreglerna utgör ett ramverk som underlättar kommunikationen och främjar gott samarbete mellan kollegor. Precis som i trafiken blir det lättare att nå målet om alla följer samma regler. Dessutom slipper man en hel del friktion som kan uppstå på vägen

Rätt teknik underlättar

För många kan det vara svårt att avgöra vilka program på datorn som avlastar i vardagen, och vilka som kanske används i onödan utan att egentligen bidra med något

.

– Vi sitter utspridda på fyra olika kontor i vårt distrikt och OneNote har visat sig vara ett värdefullt verktyg när vi ska dela dokument. Det har kunnat ersätta andra krångligare lösningar, säger Jörgen.

En annan förbättring för Sörmlandsidrotten var att man började jobba på samma sätt i Outlook. Gemensamma färgkoder visar tydligt vad de anställda lägger mest tid på och utifrån det kan man lättare följa upp och styra verksamheten. Att boka in möten har också blivit en smidigare process för alla.

– Kursen var väldigt uppskattad och har lett till att vi idag arbetar mer effektivt. Vi har fortsatt att jobba aktivt med de gemensamma spelreglerna eftersom det har varit ett väldigt bra sätt att hålla samman organisationen. Vi lärde oss också fördelarna med molnbaserade tjänster och kommer vidareutveckla vår användning av den typen av lösningar, säger Jörgen.

Skriv en kommentar

#förändring-evolution-medarbetare-nyteknik-nygeneration-dna-detnyaarbetslivet-moderntarbetssätt
2017-09-22
#ledare-ledarskap-medarbetare-evolution-utveckling-framtid-krav-millennials-generationy
2017-12-13
Vi är ett kreditvärdigt företag enligt Bisnodes värderingssystem som baserar sig på en mängd olika beslutsregler. Denna uppgift är alltid aktuell, informationen uppdateras dagligen via Bisnodes databas.

KONTAKT

Tel: 072 310 16 33

Växel: 08- 506 362 83

Info[at]effektivnu.se

Post: Box 70396, 107 24 Stockholm

Besöksadress:
Klarabergsviadukten 70
111 64 Stockholm

Uppgång D, City Office, World Trade Center