Hem

Arbetstiden är dynamisk och inte statisk som tidigare. Vi jobbar på andra tider, vi är också mer mobila idag och våra kontor ser annorlunda ut. I en ABW-miljö väljer vi t." data-share-imageurl="http://www.effektivnu.se/sites/default/files/jacob_morgan_-_medarbetarens_evolution.jpg" style="position:fixed;bottom:0px;left:0px;">

Medarbetarens evolution

Mycket har förändrats i hur vi arbetar idag kontra tidigare, men också "kulturen" d.v.s. hur vi ser på arbete, karriär etc. I detta blogginlägg ska vi titta närmare på den evolution som vi medarbetare har genomgått. I nästa inlägg kommer vi att fokusera på vilka krav detta ställer på dig som är ledare.

Arbetstiden är dynamisk och inte statisk som tidigare. Vi jobbar på andra tider, vi är också mer mobila idag och våra kontor ser annorlunda ut. I en ABW-miljö väljer vi t.ex. arbetsplats utifrån det som vi ska göra. Arbete är inte längre en plats utan det som du gör. Microsoft har myntat uttrycket DNA (Det Nya Arbetslivet) som just handlar om att se arbete som något du gör, inte en plats du går till. För att möta förändringarna menar de att vi behöver anamma ett modernt arbetssätt med hjälp av modern teknik. Med teknikens hjälp kan vi arbeta globalt, befinna oss på en helt annan plats i världen och ändå utföra vårt arbete och samarbeta med våra kollegor. Vi kan jobba när som helst, varifrån som helst! Ett flexibelt arbete som för tidigare generationer var en förmån, är idag något som förväntas av den nya generationen.

Karriär är inte i samma utsträckning hierarkiskt betingat, d.v.s. "att klättra upp för den förutbestämda stegen". Idag kan alla göra karriär och bli ledare, en möjlighet som den nya generationen förutsätter finns. Vi kan göra vår röst hörda på ett annat sätt. Kommunikation och information sker inte i enbart "top-down". Förr var det enbart cheferna som bestämde vilken information som skulle ut i organisationen - föreställ dig en chef med en stor megafon och många åhörare. Idag - föreställ dig istället att varje medarbetare har en megafon, som den kan nå ut till massan med och välja att slå på och av. Medarbetaren kan också välja vems/vilkas megafoner som den vill lyssna på. Ju längre bort från den egna enheten, desto mindre intressant är det att lyssna på. Vi har en mängd olika kommunikationsplattformar i våra verktyg idag.

Tidigare hade de som var experter eller specialister inom ett område stor makt, de kunde t.o.m. bli "oumbärliga" för organisationen. Kunskapen stannade hos individen och vi härbärgerade och lagrade information. Tittar vi ännu längre tillbaka historiskt så var information och kunskap endast till för eliten. Få hade möjligheten att ta del av och ta till sig kunskap, idag är det tvärt om. Kunskap och information är till för alla! Vi delar information som aldrig förr och därmed också kunskap. Att vara expert inom ett begränsat område blir inte lika intressant längre. Vi kan alla hitta informationen som vi behöver (det tar bara lite längre tid än om vi hade låtit experten svara). Har ni hört uttrycket; vi kan alla bli experter? Det är precis det som har skett! I och med den nya informations- och kunskapsspridningen har lärande blivit mer demokratiskt.

Synen på lärande har också förändrats över tid. Om vi t.ex. tittar på skolan, så har forskningen kommit fram till att det mesta av lärandet sker i samspel med andra. Det är när vi arbetar tillsammans med andra som vi "stöter och blöter" kunskap, löser problem och idéer skapas. På samma sätt kan man tänka i organisationer. Det är i samarbetet med kollegorna som innovation uppstår. Eftersom samarbete idag i mindre utsträckning sker på en bestämd fysisk plats, behöver vi hitta nya former för samarbete. Med det sagt, är det ingen tillfällighet att Microsoft har lagt stort fokus på verktyg/applikationer för samarbete i Office 365.

Avslutningsvis vill vi dela med oss av Jacob Morgans enkla och visuella illustration av Medarbetarens Evolution. Morgan är en känd föreläsare som har studerat framtidens arbete och arbetssätt samt skrivit böcker inom området. Han har bl.a. undersökt hur arbete och allt det vi vet om det förändras, hur arbetsplatser förändras och vad organisationer behöver göra för att anpassa sig till dessa förändringar.

Skriv en kommentar

#ledare-ledarskap-medarbetare-evolution-utveckling-framtid-krav-millennials-generationy
2017-12-13
Vi är ett kreditvärdigt företag enligt Bisnodes värderingssystem som baserar sig på en mängd olika beslutsregler. Denna uppgift är alltid aktuell, informationen uppdateras dagligen via Bisnodes databas.

KONTAKT

Tel: 072 310 16 33

Växel: 08- 506 362 83

Info[at]effektivnu.se

Post: Box 70396, 107 24 Stockholm

Besöksadress:
Klarabergsviadukten 70
111 64 Stockholm

Uppgång D, City Office, World Trade Center