Hem

Livslångt lärande ger effektiv karriärutveckling

I ett allt mer kunskapsintensivt, komplext och föränderligt arbetsliv har det blivit viktigare än någonsin att hålla sin kompetens uppdaterad. Livslångt lärande har blivit en nödvändighet för den som vill hålla sig relevant på arbetsmarknaden. För att vara effektiv i sin karriärutveckling gäller det att vara proaktiv och frigöra tid till att skaffa sig ny kunskap – och inte vänta på att arbetsgivaren ska ta initiativet.

Det livslånga lärandet är en viktig faktor för den som vill vara effektiv i sin karriärutveckling. Personlig effektivitet handlar mycket om att vara proaktiv, och det är just det som är poängen med livslångt lärande. Istället för att uppgivet hoppas på att framtiden ska dröja så att man inte blir irrelevant alltför snabbt, ser man till att kontinuerligt uppdatera sin kunskap och kompetens och vara beredd på de förändringar som kan komma.

Traditionellt sett har de flesta av oss skaffat oss en utbildning i ung vuxen ålder och sedan försökt klara oss på den hela livet, men det är ett extremt ineffektivt sätt att hantera sin karriär och personliga utveckling. Kompetens är en färskvara, och den moderna människan förväntas dessutom ha flera olika karriärer under en livstid. Lägg därtill att den tekniska utvecklingen går allt snabbare, vilket ställer ytterligare krav på att vi ständigt ska vara redo att lära oss nya saker. Därför måste vi hitta ett smartare sätt att regelbundet uppdatera vår kunskap.

Livslångt lärande – på ett effektivt sätt

Den som vill integrera filosofin om livslångt lärande i sin karriär på ett effektivt sätt har ett par olika saker att tänka på.

För det första så finns det väldigt många olika sätt att inhämta ny kunskap och kompetens, och de mest tids- och energikrävande är inte nödvändigtvis alltid de bästa. Vissa traditionella kurser och utbildningar kan ta väldigt mycket tid, energi och resurser i anspråk i förhållande till vilka resultat de ger. Idag finns det många alternativa vägar till kunskap, i form av distansutbildningar, online-kurser, e-learning och liknande kunskapsportaler. Det finns också mycket lättillgänglig kunskap i form av TED-talks och facklitteratur för egenstudier.

För det andra så bör du tänka på att regelbundenheten ofta är viktigare än den totala mängden studietimmar när det gäller inlärning. En halvtimme om dagen kan göra en ofattbar skillnad – så länge man aldrig tummar på den halvtimmen. Gör en plan för hur du kan frigöra tid för studier och sedan använda denna tid så effektivt som möjligt.

För det tredje, sitt inte och vänta på att din chef eller arbetsgivare ska ta initiativ till att du kompetensutvecklas. Då finns en risk att detta inte sker förrän det nästan är försent. Så, tänk igenom vilken ny kompetens du vill skaffa dig, och boka sedan in ett möte med chefen med det uttalade syftet att diskutera din kompetensutveckling.

Vi är ett kreditvärdigt företag enligt Bisnodes värderingssystem som baserar sig på en mängd olika beslutsregler. Denna uppgift är alltid aktuell, informationen uppdateras dagligen via Bisnodes databas.

KONTAKT

Tel: 072 310 16 33

Växel: 08- 506 362 83

Info[at]effektivnu.se

Post: Box 70396, 107 24 Stockholm

Besöksadress:
Klarabergsviadukten 70
111 64 Stockholm

Uppgång D, City Office, World Trade Center